Преносни ПП апарати со прашок


PA-1

Опис

 • ПП апарат под постојан притисок
 • Средство за гасење: 1кг сув прашок ABC 40%
 • Рејтинг 8А 34B C
 • Лесно горливи материјали, горливи течности, запаливи гасови и ел.струја до 1000 волти на растојание до 1метар.
 • Сертификати EN3/7 дел 7,8,9; CE PED EN 5867
 • Произведен по ISO 9001 стандард, 2008 RINA Surveillance
 • Комплет заедно со држач за автомобили
PA-1

Детали

Капацитет 1 kg
Класа ABC 8А 34B C
Дијаметар 85 mm
Висина 335 mm
Тежина 2 kg
Време на празнење 7 сек
Домет на млаз 5 метри

PA-2

Опис

 • ПП апарат под постојан притисок
 • Средство за гасење: 2кг сув прашок ABC 40%
 • Рејтинг 13А 89B C
 • Лесно горливи материјали, горливи течности, запаливи гасови
 • Сертификати EN3/7 дел 7,8,9 ; CE PED EN 5867
 • Произведен по ISO 9001 стандард, 2008 RINA Surveillance
 • Комплет заедно со држач за автомобили

PA-2

Детали

Капацитет 2 kg
Класа ABC 13А 89B C
Дијаметар 110 mm
Висина 370 mm
Тежина 3,3 kg
Време на празнење 12 сек
Домет на млаз 5 метри

[/wptabcontent]

PA-3

Опис

 • ПП апарат под постојан притисок
 • Средство за гасење:3кг сув прашок ABC 50%
 • Рејтинг 21А 144B C
 • Лесно горливи материјали, горливи течности, запаливи гасови
 • Сертификати EN3/7 дел 7,8,9; CE PED EN 5867
 • Произведен по ISO 9001 стандард, 2008 RINA Surveillance
 • Комплет заедно со држач за автомобили, комбиња и автобуси
PA-3

Детали

Капацитет 3 kg
Класа ABC 21А 144B C
Дијаметар 130 mm
Висина 425 mm
Тежина 6.8 kg
Време на празнење 16 сек
Домет на млаз  7 метри

[/wptabcontent]

PA-6

ТИП ПА-6

 • ПП апарат под постојан притисок
 • Средство за гасење:6кг сув прашок ABC 40%
 • Рејтинг 34A 233B C
 • Лесно горливи материјали, горливи течности, запаливи гасови
 • Сертификати EN3/7 дел 7,8,9 ; CE PED EN 5867
 • Произведен по ISO 9001 стандард, 2008 RINA Surveillance
 • Комплет заедно со ѕиден држач

PA-6

Детали

Капацитет 6 kg
Класа ABC 34A 233B C
Дијаметар 160 mm
Висина 530 mm
Тежина 9,7 kg
Време на празнење 18 сек
Домет на млаз  7 метри

[/wptabcontent]

PA-6-A

Опис

ТИП ПА-6

 • ПП апарат со внатрешна ампула
 • Средство за гасење: 6кг сув прашок ABC 50%
 • Рејтинг 34A 233B C
 • Лесно горливи материјали, горливи течности, запаливи гасови
 • Сертификати EN3/7 дел 7,8,9 ; CE PED EN 5867
 • Произведен по ISO 9001 стандард, 2008 RINA Surveillance
 • Комплет заедно со ѕиден држач

PA-6-A

Детали

Капацитет 6 kg
Класа ABC 34A 233B C
Дијаметар 160 mm
Висина 560 mm
Тежина 10,7 kg
Време на празнење 18 сек
Домет на млаз  7 метри

[/wptabcontent]

PA-9

Опис

ТИП ПА-9

 • ПП апарат под постојан притисок
 • Средство за гасење: 9кг сув прашок ABC 40%
 • Рејтинг 55A 233B C
 • Лесно горливи материјали, горливи течности, запаливи гасови
 • Сертификати EN3/7 дел 7,8,9; CE PED EN 5867
 • Произведен по ISO 9001 стандард, 2008 RINA Surveillance
 • Комплет заедно со ѕиден држач
PA-9

Детали

Капацитет 9 kg
Класа ABC 55A 233B C
Дијаметар 190 mm
Висина 600 mm
Тежина 14 kg
Време на празнење 17 сек
Домет на млаз  7 метри

[/wptabcontent]

PA-9-A

Опис

ТИП ПА-9

 • ПП апарат – со внатрешна ампула
 • Средство за гасење: 9кг сув прашок ABC 40%
 • Рејтинг 55A 233B C
 • Лесно горливи материјали, горливи течности, запаливи гасови
 • Сертификати EN3/7 дел 7,8,9; CE PED EN 5867
 • Произведен по ISO 9001 стандард, 2008 RINA Surveillance
 • Комплет заедно со ѕиден држач
PA-9_A

Детали

Капацитет 3 kg
Класа ABC 55A 233B C
Дијаметар 190 mm
Висина 545 mm
Тежина 16 kg
Време на празнење 19 сек
Домет на млаз  7 метри

[/wptabcontent]

PA-12

Опис

ТИП ПА-12

 • ПП апарат под постојан притисок
 • Средство за гасење: 12кг сув прашок ABC 40%
 • Рејтинг 55A 233B C
 • Лесно горливи материјали, горливи течности, запаливи гасови
 • Сертификати EN3/7 дел 7,8,9; CE PED EN 5867
 • Произведен по ISO 9001 стандард, 2008 RINA Surveillance
 • Комплет заедно со ѕиден држач
PA-12

Детали

Капацитет 12 kg
Класа ABC 55A 233B C
Дијаметар 190 mm
Висина 660 mm
Тежина 17.5 kg
Време на празнење 18 сек
Домет на млаз  7 метри

[/wptabcontent]

PA-12-A

Опис

ТИП ПА-12-A

 • ПП апарат – со внатрешна ампула
 • Средство за гасење: 12кг сув прашок ABC 40%
 • Рејтинг 55A 233B C
 • Лесно горливи материјали, горливи течности, запаливи гасови
 • Сертификати EN3/7 дел 7,8,9; CE PED EN 5867
 • Произведен по ISO 9001 стандард, 2008 RINA Surveillance
 • Комплет заедно со ѕиден држач
PA-12-A

Детали

Капацитет 12 kg
Класа ABC 55A 233B C
Дијаметар 190 mm
Висина 605 mm
Тежина 18.5 kg
Време на празнење 19 сек
Домет на млаз  7 метри