Вградни ѕидни хидрантски ормари


Untitled-1

Вграден ѕиден хидрантски ормар тип HO-2B INOX стаклена брава и рамка** димензии 500 х 500 х 140 mm

Стандардна опрема за ормари од типот HO-1, HO-2 и HO-2B

  • ПП црево Ø 52 x 15 mm со спојки
  • аголен вентил Ms2” со стабилна спојка (AL) Ø 52
  • прилагодлив продолжеток
  • млазница Ø 52 (AL) со вентил
Вграден ѕиден хидрантски ормар тип HO-1 INOX
димензии 500 x 500 x 140 mm
Untitled-2
Untitled-22 Вграден ѕиден хидрантски ормар тип HO-2 INOX
стаклена врата со рамка**
димензии 500 x 500 x 140 mm
Вграден ѕиден хидрантски ормар тип HO-1 INOX
црвено куќиште со рамка**
димензии 500 x 500 x 140 mm
Untitled-3
Untitled-4 Вграден ѕиден хидрантски ормар тип HO-2 INOX
црвено куќиште, стаклена врата и рамка**
димензии 500 x 500 x 140 mm
Вграден ѕиден хидрантски ормар тип HO-2B INOX
црвено куќиште, стаклена врата со брава и рамка**
димензии 500 x 500 x 140 mm
Untitled-5